Song Lyric

心若下車 歌詞 – 蘇宥蓉 | Androidaio.com

作詞:陳英吉
作曲:陳英吉
編曲:劉浩旭口白:
人生的感情 有時美麗 有時悲傷
每一站 攏像末班的列車 心 置等ㄟ 是啥月台邊慢慢靠站的火車
擱看見來去的人影
一個人置咧都市生活
攏有甲己美麗的牽掛
車窗外惦惦過去的光線
一幕一幕攏親像電影
夜深暝半一個人愈拖磨
甘是命運點的歌攏唱袂煞人生若末班的列車
無註定有人等置遐
有時看看猶原遐孤單
感激過去每一段
有緣無份的運命
等心若下車你咁會記我[ti:心若下車]
[ar:蘇宥蓉]
[al:思念的茶]
[by:CM-FANG][00:01.50]《歌名:心若下車》
[00:04.00]《原唱:蘇宥蓉》
[00:06.50]★☆★☆
[00:08.50](人生的感情~☆)
[00:11.50](有時美麗☆)
[00:13.37](有時悲傷☆)
[00:15.87](每一站攏親像)
[00:17.30](末班的列車~☆☆)
[00:20.32](心~ 置等ㄟ~ 是啥)
[00:24.61]★☆★☆
[00:26.59]《專輯:思念的茶》
[00:28.50]《發行:2020-06》
[00:30.50]《詞曲:陳英吉》
[00:32.50]★☆★☆
[00:34.50]★月~台邊~
[00:36.15]~慢慢靠站的~火車~~
[00:40.35]★~擱看~見~
[00:42.55]來~去~的人~影~~~~
[00:47.73]★一~個人~
[00:50.54]~置咧都市~生~活~
[00:54.38]~攏有甲己~
[00:56.26]美麗的牽~掛~~~~~
[01:01.85]★車~窗外~
[01:03.49]~惦惦過去的~光線~~
[01:07.33]★~一幕~一幕~
[01:10.04]攏~親~像電~影~~~~
[01:15.59]★夜深暝~半~
[01:18.05]~一個人~愈拖~~磨~
[01:21.56]~甘是命運點~的歌
[01:24.00]~攏唱袂~煞~~~
[01:27.54]~人生若末班的~列車
[01:30.87]~無註定有人等~置遐
[01:34.51]★有~時看~看~
[01:37.60]猶原遐孤~~單~~☆
[01:41.81]感激過去每~一段~~
[01:45.45]~有緣無份的~運命
[01:48.06]~等心若下車~~
[01:51.08]~你咁~會記~我~~~
[01:54.50]《歌名:心若下車》
[01:58.00]《原唱:蘇宥蓉》
[02:01.50]《專輯:思念的茶》
[02:05.00]《發行:2020-06》
[02:08.50]《詞曲:陳英吉》
[02:11.50]《編曲:劉浩旭》
[02:14.50]《LRC:CM-FANG》
[02:17.50]★☆★☆
[02:20.68]★月~台邊~
[02:22.44]~慢慢靠站的~火車~~
[02:26.28]★~擱看~見~
[02:28.84]來~去~的人~影~~~~
[02:34.27]★一~個人~
[02:36.89]~置咧都市~生~活~
[02:40.28]~攏有甲己~
[02:42.59]美麗的牽~掛~~~~~
[02:48.16]★車~窗外~
[02:49.80]~惦惦過去的~光線~~
[02:53.48]★~一幕~一幕~
[02:56.38]攏~親~像電~影~~~~
[03:01.85]★夜深暝~半~
[03:04.30]~一個人~愈拖~~磨~
[03:07.73]~甘是命運點~的歌
[03:10.36]~攏唱袂~煞~~~
[03:13.84]~人生若末班的~列車
[03:17.05]~無註定有人等~置遐
[03:20.73]★有~時看~看~
[03:23.87]猶原遐孤~~單~~☆
[03:28.05]感激過去每~一段~~
[03:31.63]~有緣無份的~運命
[03:34.21]~等心若下車~~
[03:37.28]~你咁~會記~我~~~
[03:41.26]~人生若末班的~列車
[03:44.64]~無註定有人等~置遐
[03:48.18]★有~時看~看~
[03:51.27]猶原遐孤~~單~~☆
[03:55.82]感激過去每~一段~~
[03:58.70]~有緣無份的~運命
[04:01.66]~等心若下車~~
[04:04.73]~你咁~會記~我~~~
[04:09.31]《歌名:心若下車》
[04:12.31]《原唱:蘇宥蓉》
[04:15.32]《LRC:CM-FANG》
[04:18.46]《2020/09/15》——————————————11307/《心若落車》Sim Nā Lo̍h-tshia
蘇宥蓉Soo Iū-iông↓↓—(口白)—↓↓
人生的感情
jîn-sing ê kám-tsîng
有時美麗
ū-sî bí-lē
有時悲傷
ū sî pi-siong
每一站
muí tsi̍t-tsām
攏像尾班的列車
lóng tshiūnn bué-pan ê lia̍t-tshia
心咧等的
sim teh tán–ê
是啥
sī siánn
↑↑—(口白)—↑↑月臺邊
gua̍t-tâi pinn
慢慢靠站的火車
bān-bān khò-tsām ê hué-tshia
閣看見
koh khuànn-kìnn
來去的人影
lâi-khì ê lâng-iánn
一个人
tsi̍t-ê-lâng
佇咧都市生活
tī-leh too-tshī sing-ua̍h
攏有家己美麗的牽掛
lóng ū ka-tī bí-lē ê khian-kuà車窗外
tshia-thang guā
恬恬過去的光線
tiām-tiām kuè–khì ê kng-suànn
一幕一幕
tsi̍t-bōo-tsi̍t-bōo
攏親像電影
lóng tshin-tshiūnn tiān-iánn
夜深暝半
iā-tshim mî-puànn
一个人愈拖磨
tsi̍t-ê-lâng jú thua-buâ
敢是命運點的歌
kám-sī miā-ūn tiám ê kua
攏唱袂煞
lóng tshiùnn buē-suah人生若尾班的列車
jîn-sing ná bué-pan ê lia̍t-tshia
無註定有人等佇遐
bô tsù-tiānn ū-lâng tán tī hia
有時看看
ū sî khuànn-khuànn
猶原遐孤單
iu-guân hiah koo-tuann感激過去每一段
kám-kik kuè-khì muí tsi̍t-tuānn
有緣無份的運命
ū-iân bô-hūn ê ūn-miā
等心若落車
tán sim nā lo̍h-tshia
你敢會記我
lí kám ē-kì guá

歌曲:心若下車
演唱:蘇宥蓉

作詞:陳英吉

作曲:陳英吉