Song Lyric

胭脂花 歌詞 – 陳淑萍 | Androidaio.com

三立八點檔 天之驕女 金曲片頭
作詞:石國人
作曲:石國人
編曲:張振杰台:我問你對我的愛有外多 女人的歲月不再回
我的情變成孤葉 隨風飛滿地
你將惜花連枝 當作一句話國:昭君落雁的美 獨自守在這一夜
雨夜中 我思念 又為誰 台:青春為你漸漸退
手中胭脂若冰雪 因為愛你 我美麗
因為想你 我受罪 望月三更 孤單美一暝
胭脂花[ti:胭脂花]
[ar:陳淑萍]
[al:胭脂花]
[by:CM-FANG][00:04.50]《歌名:胭脂花》
[00:10.00]《原唱:陳淑萍》
[00:15.50]《專輯:胭脂花》
[00:21.00]《發行:2021-05》
[00:26.50]《詞曲:石國人》
[00:32.00]《編曲:張振杰》
[00:37.50]《LRC:CM-FANG》
[00:43.09]◆☆◇☆
[00:46.01]我~~問你對我的愛~
[00:50.05]有~~外~多~☆
[00:53.51]女~人~~的~歲月不再回
[00:57.31]~~~~~
[01:00.61]我~~的情變成孤葉~
[01:04.04]隨~風飛滿~~地~
[01:06.82]~你將惜花連枝~
[01:09.32]當~作一句~~話~~~
[01:12.48]國:昭君落~雁~~的美~
[01:17.35]~獨自守在這一夜~
[01:20.83]雨夜中~ 我思念~
[01:24.30]又為~誰~~~
[01:26.32]台:青春為你漸漸~~退
[01:31.37]~手中胭脂若~冰~雪~
[01:34.88]~因為愛~你我美~~麗
[01:38.31]~因為想你我~受罪~
[01:41.77]☆望~月三更~
[01:44.60]孤單~美~~一暝~~~
[01:49.05]胭脂~~花~~~~~~
[01:53.00]《詞曲:石國人》
[01:55.80]《歌名:胭脂花》
[00:58.60]《原唱:陳淑萍》
[02:01.40]《LRC:CM-FANG》
[02:04.13]◆☆◇☆
[02:07.40]我~~問你對我的愛~
[02:10.97]有~~外~多~☆
[02:14.53]女~人~~的~歲月不再回
[02:18.14]~~~~~
[02:21.55]我~~的情變成孤葉~
[02:25.12]隨~風飛滿~~地~
[02:27.72]~你將惜花連枝~
[02:30.27]當~作一句~~話~~~
[02:33.10]國:昭君落~雁~~的美~
[02:38.37]~獨自守在這一夜~
[02:41.81]雨夜中~ 我思念~
[02:45.33]又為~誰~~~
[02:47.07]台:青春為你漸漸~~退
[02:52.47]~手中胭脂若~冰~雪~
[02:55.97]~因為愛~你我美~~麗
[02:59.61]~因為想你我~受罪~
[03:03.08]☆望~月三更~
[03:05.63]孤單~美~~一暝~~~
[03:10.09]胭脂~~花~~~
[03:14.37]~~~
[03:15.39]國:昭君落~雁~~的美~
[03:20.67]~獨自守在這一夜~
[03:24.13]雨夜中~ 我思念~
[03:27.74]又為~誰~~~
[03:29.55]台:青春為你漸漸~~退
[03:34.83]~手中胭脂若~冰~雪~
[03:38.31]~因為愛~你我美~~麗
[03:41.97]~因為想你我~受罪~
[03:45.40]☆望~月三更~
[03:47.99]孤單~美~~一暝~~~
[03:52.36]胭脂~~花~~~~~~
[03:56.81]《詞曲:石國人》
[03:59.51]《歌名:胭脂花》
[04:02.88]《原唱:陳淑萍》
[04:05.88]《LRC:CM-FANG》
[04:08.88]《2021/05/05》
[04:11.88]——————————————14206/《胭脂花》Ian-tsi Hue
陳淑萍Tân Siok-phîng我問你
guá mn̄g lí
對我的愛
tuì guá ê ài
有偌濟
ū guā-tsuē
女人的歲月
lú-jîn ê suè-gua̍t
不再回
put-tsài huê
我的情
guá ê tsîng
變成孤葉
piàn-sîng koo-hio̍h
隨風飛滿地
suî hong pue buán-tē
你將惜花連枝
lí tsiong sioh-hue liân-ki
當做一句話
tòng-tsuè tsi̍t kù uē昭君落雁的美
zhāojūn luò yàn de měi
獨自守在這一夜
dúzì shǒu zài zhè yí yè
雨夜中我思念又為誰
yǔ yè zhōng wǒ sīniàn yòu wèi shéi青春為你
tshing-tshun uī lí
漸漸退
tsiām-tsiām thè
手中胭脂
tshiú-tiong ian-tsi
若冰雪
ná ping-seh
因為愛你
in-uī ài lí
我美麗
guá bí-lē
因為想你
in-uī siūnn lí
我受罪
guá siū-tsuē望月三更
bāng gue̍h sann-kinn
孤單媠一暝
koo-tuann suí tsi̍t-mê
胭脂花
ian-tsi hue

歌曲:胭脂花
演唱:陳淑萍( Tân Siok-phêng )

作詞:石國人

作曲:石國人